Altijd het einddoel voor ogen

Samen kom je tot toekomstbestendige oplossingen

We zien dat veel organisaties moeite hebben om in te spelen op de snel veranderende marktvraag. De kennis en ervaring is aanwezig maar het ontbreekt vaak aan specifieke vaardigheden, flexibiliteit en slagkracht. En organisaties moeten niet alles zelf willen doen.

Toekomstbestendige organisaties beschikken over een stevige basis waarmee ze hun kerntaken uitvoeren, met daaromheen een flexibele schil. In die schil zitten partijen die werkzaamheden voor hen uitvoeren of (eind) producten leveren tegen vaste tarieven.

  • Voor een stevige basis moeten organisaties de processen voor het uitvoeren van hun kerntaken op orde hebben.
  • Heb je duidelijk wat je kerntaken zijn, dan weet je ook welke werkzaamheden je aan anderen kunt overlaten.
  • Om snel in te kunnen spelen op veranderingen heb je jong talent nodig met de social skills van nu en een gezonde dosis ondernemerschap.
  • Om de kwaliteit te waarborgen zijn lange termijnrelaties tussen opdrachtgevers en partijen in de flexibele schil noodzakelijk.

Voor de transitie naar een flexibele, slagvaardige organisatie is visie nodig en het lef om over je eigen schaduw te stappen. Je moet eerlijk zijn over wat je wel en vooral niet kunt. En ruimte en mogelijkheden creëren om vaardigheden van een ander in te zetten als dat nodig is.