Omdat we ambities waarmaken

Werken in de branche: Milieu, Infrastructuur en Veiligheid

EcoSelect is actief in de branches milieu, infrastructuur en veiligheid. Maar wat moet je je daar bij voorstellen?

Milieu

Milieu is een containerbegrip waar je alle kanten mee op kunt. Met het 'groene milieu' - duurzaamheid, natuur- en groenbeheer en dergelijke - houden wij ons niet bezig. Als adviseur van EcoSelect richt je je op de technische en chemische aspecten van bodem, water, lucht en geluid en de wettelijke regels en vergunningvoorschriften die hiervoor gelden.

Infrastructuur

Bij de aanleg van (grote) infrastructurele werken, zoals bijvoorbeeld wegen, komen alle facetten van het milieu waar wij ons op richten aan bod. Zit er verontreiniging in de grond, wat is de stand van het grondwater, hoe zit het met geluidhinder van het toekomstige verkeer en wat zijn de normen voor fijnstof? Zo sluit deze branche naadloos aan op de expertise van onze adviseurs.

Veiligheid

Veiligheidsregio's zijn samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Zij adviseren de aangesloten gemeenten over alles wat met de veiligheid te maken heeft. Denk aan rampen- en crisisbeheersing en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Met hun communicatieve en sociale vaardigheden ondersteunen onze adviseurs de veiligheidsregio's bij de advisering van gemeenten.