Samen komen we tot toekomstbestendige oplossingen

Advies over milieuinformatie, werkprocessen en kwaliteitsaudits.

Met een stevig fundament van efficiënte processen en goede, toegankelijke informatie kunnen organisaties inspelen op de snel veranderende klantvraag. Wij houden organisaties tegen het licht en adviseren hoe zaken op een betere en effectievere manier aangepakt kunnen worden.

EcoSelect adviseert over de volgende onderwerpen:

Toegankelijk en toepasbaar maken (milieu)informatie

Ons uitgangspunt is dat datasystemen die je werkprocessen ondersteunen, je organisatie op een heldere manier van de gewenste informatie moeten voorzien. De ingevoerde data moet altijd informatie opleveren die leidt tot inzicht. Bijvoorbeeld voor de aansturing van je organisatie of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Optimalisering werkprocessen en kwaliteitsaudits »

Bij de optimalisering van de werkprocessen neemt EcoSelect de bestaande organisatie als uitgangspunt. We brengen de belangrijkste processen in kaart en gaan op zoek naar ‘hidden factories’. Dit zijn de uitzonderingen op de hoofdprocessen die onevenredig veel tijd kosten en per saldo weinig opleveren. Als je deze elimineert sla je een enorme efficiencyslag.

We komen graag langs voor een nadere uitleg. Bel 030-2255660 voor het maken van een afspraak.