Samen komen we tot toekomstbestendige oplossingen

EcoSelect actualiseert (bodem)dossiers

Als het proces goed is, dan is het eindresultaat dat ook. Daarom beginnen we altijd met een pilot om de gekozen aanpak te testen en waar nodig aan te passen. Maar ook daarna blijven we maandelijks evalueren om het proces te verfijnen tot het helemaal klopt. Het mooiste compliment dat wij ooit van een opdrachtgever kregen, was dat hij zijn controlespreadsheet mee naar huis had genomen omdat hij geen fouten kon vinden. Dat kon toch niet waar zijn? Maar dat was het wel.

EcoSelect actualiseert (bodem)dossiers zodat op basis van juiste en volledige informatie vervolgacties kunnen worden opgestart. Wij bieden de volgende mogelijkheden:

Wat bieden wij?

  • Actualisatie van alle gegevens per dossier of locatie. Hiervoor hanteren wij een stuksprijs.
  • Adviseren over hoe de actualisatieslag het beste kan worden aangepakt en leveren van een blauwdruk daarvoor.

Inzet van mensen

  • Wij kunnen de werkzaamheden bij ons op kantoor uitvoeren of mensen leveren die het werk bij jou op locatie verrichten. Inzet op uurprijs.
  • Projectaanpak

    • Met een plan van aanpak kunnen wij de actualisatieslag projectmatig inrichten.
    • Met een onderhoudscontract verzorgen we een jaarlijkse update van alle locaties.